Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 2021018415: Instemmingsgeschil. Het verzoek van het bevoegd gezag het besluit tot fusie te mogen nemen is niet nodig omdat dat besluit al rechtsgeldig is. Invoeren Montessori-onderwijs is geen wijziging grondslag van de school.

De school verkeert in zwaar weer. Het bevoegd gezag zet een fusietraject in werking dat leidt tot een fusiebesluit dat eerst aan de medezeggenschapsraad (MR) en dan aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor instemming wordt voorgelegd. De GMR stemt in...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021017227: Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Een leerling wordt ingeschreven een school voor voortgezet onderwijs. Bij de start van het schooljaar meldt moeder dat haar zoon een enkelband draagt, omdat hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Nadat zij dit heeft gemeld, besluit de school dat de leerling niet...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021011452: Klacht van een groep ouders over onveilig schoolklimaat is gegrond. De keuze om de vierdejaars LiO-stagiair een complexe groep 7 te laten draaien heeft geleid tot onveiligheid voor de leerlingen.

Na de tweede lockdown was de vaste leerkracht ziek. De LiO-stagiair met wie zij voor de lockdown samenwerkte, wordt daarom voor de groep gezet. De groep heeft al jaren last van complexe problematiek. De ouders merken aan hun kinderen dat het in de klas bij de...