Scholen kunnen gratis een gespreksleidraad downloaden voor versterking van de samenwerking tussen school en politie. Het document is beschikbaar gesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Volgens het CCV biedt een goede samenwerking tussen school en politie meerwaarde voor de veiligheid van leerlingen. Als zich een incident voordoet, is het goed als de school precies weet wie de contactpersoon bij de politie is. Voor de politie is het handig om veel jongeren te leren kennen door regelmatig preventief op een school aanwezig te zijn. Andersom wordt voor de jongeren de drempel lager om contact op te nemen met de politie.

Gespreksleidraad helpt bij inventarisatie veiligheidsthema’s

Om school en politie te helpen heldere afspraken over deze samenwerking te maken, heeft het CCV de gespreksleidraad ontwikkeld. Deze helpt ook bij de inventarisatie van veiligheidsthema’s op de school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (cyber)pesten, fysiek en psychisch geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, wapenbezit, discriminatie, diefstal en vernieling, alcohol en drugs, zowel binnen als buiten de school.

De politie heeft in het visiedocument Politie en schoolveiligheid het voornemen uitgesproken dat elke school, van basisonderwijs tot mbo, een vaste contactpersoon bij de politie krijgt. De gespreksleidraad van CCV is bedoeld voor een gesprek tussen deze contactpersoon en de school.

Meer informatie

Deel dit bericht: