D66 in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de werking van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. De vragen van de Tweede Kamerleden Fonda Sahla en Kiki Hagen gaan onder andere over het probleem dat initiatieven voor nieuwe scholen moeilijk van de grond komen doordat pas kort voor de stichting van een school daar geld voor beschikbaar komt.

In de eerste fase van een initiatief is nog geen budget beschikbaar, omdat er dan in administratieve zin nog geen sprake is van een schoolbestuur. Pas in mei of juni voorafgaand aan de stichting van een nieuwe school per 1 augustus komt de startbekostiging beschikbaar. Dat werpt een drempel op bij het stichten van scholen.

Een ander punt dat speelt, is de trage toekenning van BRIN-nummers. Dat werkt vertragend bij het aanvragen van subsidies. De D66’ers vragen de minister om nieuwe scholen onmiddellijk na goedkeuring van hun aanvraagdossiers de noodzakelijke instellingscodes te verlenen, zodat zij tijdig subsidies kunnen ontvangen.

Lees meer…

Deel dit bericht: