Gestage groei overwerk in onderwijs

In het onderwijs wordt veel overgewerkt, meldt het CBS. Bijna de helft (45 procent) van de docenten en onderwijsassistenten werkt regelmatig over en het aantal uren overwerk groeit.

Dit blijkt uit de Enquête Beroepsbevolking van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2017. De beroepsgroep waarin het meest wordt overgewerkt is die van de managers (56 procent), daarna volgt het onderwijs. Voor dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen soms, regelmatig of niet overwerken. Bij de managers en de mensen met een pedagogisch beroep gaat het om regelmatig overwerk. Het minste overwerk wordt gemeld in dienstverlenende beroepsgroepen zoals horeca en schoonmaak. Een derde van alle werknemers maakt nooit meer uren dan contractueel is vastgelegd.

Steeds langer overwerken

Werknemers die regelmatig overwerken, deden dat in 2017 gemiddeld 6 uur per week. Bij soms overwerken gaat het om 3 overuren per week. ‘Gemiddeld genomen ligt het aantal uren overwerk al jaren min of meer gelijk, behalve bij de beroepsgroepen zorg en onderwijs. Daar zien we een gestage groei van het overwerk’, zegt Tanja Traag van het CBS in een toelichting voor de NOS.

Meer over de Enquête Beroepsbevolking