Schoolbesturen doen er verstandig aan strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen voor onderwijsassistenten en lerarenondersteuners. Deze aanbeveling komt van het Arbeidsmarktplatform PO.

Het platform benadrukt dat ook onderwijsassistenten en lerarenondersteuners behoefte hebben aan een eigen loopbaan binnen hun functie. ‘Hoewel er mogelijkheden zijn om verticaal te ontwikkelen naar leraarschap, hebben veel onderwijsassistenten en lerarenondersteuners bewust voor hun functie gekozen en willen ze zich vooral horizontaal kunnen ontwikkelen’, zo staat in het rapport De inzet en loopbaanpaden van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners.

Daarin staat ook dat veel onderwijsassistenten en lerarenondersteuners een passend professionaliseringsaanbod missen of niet altijd op de hoogte zijn van de loopbaanmogelijkheden die er voor hen zijn. Daarom is het nodig, zo adviseert het Arbeidsmarktplatform PO, om ook voor deze groep medewerkers strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen. Daarmee kan het voor hen duidelijk worden hoe zij hun expertises en specialismen optimaal kunnen ontwikkelen en benutten.

Lees meer…

Deel dit bericht: