In het vierde kwartaal van vorig jaar had bijna 63% van de 15- en 16-jarigen betaald werk. Twee jaar daarvoor was dat 56%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor.

Bijna één op de drie 15- en 16-jarigen met betaald werk is vakkenvuller. Ook werken ze relatief vaak als keukenhulp, in de bediening in de horeca, als verkoopmedewerker in de detailhandel of achter de kassa. Sinds 2021 zijn 15- en 16-jarigen vooral meer in de horeca gaan werken, zowel als keukenhulp als in de bediening. Het percentage dat werkte als vakkenvuller, verkoopmedewerker of kassabediende nam iets af. Ze werken gemiddeld 9 uur per week.

Lees meer…

Deel dit bericht: