Versnelde en/of verrijkte programma’s voor getalenteerde vwo’ers lijken een positieve bijdrage te leveren aan hun motivatie en leerresultaten. Dat blijkt uit een pilot met zulke programma’s.

In de pilot is een speciaal vijfjarig vwo-programma (versneld vwo) of zesjarig vwo-programma (verrijkt vwo) aan getalenteerde leerlingen aangeboden. In deze programma’s wordt lesstof uit de bovenbouw verschoven naar de onderbouw. Hiermee wordt beoogd dat leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Uit onderzoek naar de evaluatie van de pilot blijkt dat getalenteerde vwo’ers profijt hebben van de speciale programma’s. ‘Vooral met de verrijkte trajecten worden relatief veel leerlingen bereikt. We zien dat scholen verrijkte trajecten ook vaker aan een bredere groep leerlingen aanbieden, en minder vasthouden aan vooraf opgestelde selectiecriteria’, zo melden de onderzoekers.

Zij voegen daaraan toe dat de programma’s een positieve bijdrage lijken te leveren aan schoolse motivatie en leerresultaten van de deelnemende leerlingen.

Lees meer…

Deel dit bericht: