Leerlingen met de hoogste Cito-scores halen significant vaker het vwo in zes jaar als ze naar een basisschool met een plusklas zijn gegaan. Dat staat in het rapport De langetermijneffecten van plusklassen van SEO Economisch Onderzoek.

Voor leerlingen die in een plusklas hebben gezeten, is de kans om onvertraagd het vwo te halen circa zes procentpunt groter op een gemiddelde kans van ruim 70 procent voor leerlingen met de hoogste Cito-scores. ‘Een plusklas lijkt dus het onderpresteren van begaafde leerlingen in het vervolgonderwijs tegen te kunnen gaan’, meldt SEO Economisch Onderzoek.

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een eenmalig steekproefonderzoek uit 2010 van de Inspectie van het Onderwijs onder basisscholen naar onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen (inclusief plusklassen). Deze gegevens zijn gekoppeld aan cohortdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer…

Deel dit bericht: