Globalisering vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het onderwijs en een betere afstemming tussen de sectoren. Vooral in het vmbo en het mbo is een inhaalslag nodig, adviseert de Onderwijsraad.

De raad ziet dat internationalisering in het onderwijs al op allerlei manieren vorm krijgt, maar dat er alleen nog maar het hoger onderwijs er een strategische visie op heeft. In het advies Internationaliseren met ambitie staat hoe ook het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs internationalisering zouden kunnen vormgeven.

Globalisering: internationaal competent

De Onderwijsraad vindt dat alle jongeren ‘internationaal competent’ moeten worden. Dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor onder andere communiceren, reflecteren en samenwerken. Dit maakt mensen kansrijker op de (inter)nationale arbeidsmarkt.

De Onderwijsraad geeft drie aanbevelingen:

  1. Bed internationalisering structureel in het bestaande onderwijs in.
  2. Vergroot het bereik van internationalisering door inzet in alle sectoren en schoolsoorten.
  3. Breng randvoorwaarden voor internationalisering op orde.

Lees meer…

Deel dit bericht: