Scholen hebben de belangrijke taak om burgerschap te bevorderen, discriminatie binnen de school tegen te gaan en een veilig en respectvol schoolklimaat te waarborgen. Dat benadrukken minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW mede namens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in antwoord op Kamervragen van de SP over de discriminatie van leerlingen met een islamitische achtergrond.

De vragen van de Kamerleden Sadet Karabulut en Jasper van Dijk volgden op een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM en waaruit blijkt dat twee op de drie docenten in het voortgezet onderwijs getuige zijn van de discriminatie van islamitische leerlingen. De SP’ers wilden van Bussemaker, Dekker en Asscher weten hoe die daarover denken.

Bussemaker en Dekker benadrukken dat ieder geval van discriminatie er één te veel is: ‘Ieder kind moet zich veilig en gerespecteerd voelen op school, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of religie. De bevindingen van het onderzoek onderstrepen daarom eens te meer het belang van aanhoudende aandacht voor het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van burgerschapsvorming en sociale veiligheid.’

Docenten hebben hierbij volgens hen een cruciale rol. ‘Het komt er daarbij ook op aan dat docenten onderscheid weten te maken tussen ‘functioneel pubergedrag’ en bewuste discriminatie of ander risicovol grensoverschrijdend gedrag. Het rapport laat gelukkig eveneens zien dat bijna alle leraren adequaat lijken in te grijpen bij voorvallen van moslimdiscriminatie’, aldus Bussemaker en Dekker.

Deel dit bericht: