Op 500 basisscholen krijgen de leerlingen in ieder geval de komende vier maanden een gratis schoolontbijt. Het gaat om scholen in kwetsbare wijken. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar aan het Jeugdeducatiefonds.

De maatregel volgt op een bericht in NRC over een leerling van openbare basisschool De Catamaran in Rotterdam. Deze 11-jarige jongen zou zijn ‘omgevallen van de honger’ doordat zijn moeder geen geld meer zou hebben gehad om eten te kopen. Naar aanleiding van dit bericht zei minister Carola Schouten van Armoedebeleid vorige maand in de Tweede Kamer dat zij zou gaan kijken of kinderen uit arme gezinnen op school een ontbijt kunnen krijgen. Dat is nu voor de komende vier maanden geregeld voor 500 basisscholen in kwetsbare wijken.

Minister Schouten benadrukt dat kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel zwaar hebben niet de dupe mogen worden van de hoge inflatie: ‘Dat zij met een lege maag de schooldag beginnen, moeten we niet accepteren. Daarom zetten we nu versneld in op hulp op scholen waar de nood hoog is.’

Werkdruk

Haar collega Dennis Wiersma zegt dat na de gratis schoolontbijten ook gratis schoollunches zullen worden aangeboden. Hoe dit zal worden georganiseerd is nog niet duidelijk. De inzet is dat dit de werkdruk op de scholen niet mag verhogen. Dat is een eis die de PO-Raad hieraan verbindt.

Lees meer…

Deel dit bericht: