De Tweede Kamer wil dat het kabinet scholen die te kampen hebben met torenhoge energierekeningen financieel gaat steunen. Ook wil de Kamer dat er 100 miljoen euro beschikbaar komt om kinderen in kwetsbare wijken op school een maaltijd aan te bieden. Dat bleek tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB).

De Kamer wil niet alleen dat scholen die te maken hebben met hoge energierekeningen ‘gerichte ondersteuning’ krijgen, maar dat ook culturele instellingen, verenigingen, sportclubs, zwembaden en andere maatschappelijke voorzieningen deze steun krijgen. Dat geldt ook voor bedrijven uit het mkb die veel energie verbruiken.

Een ander punt dat uit de APB kwam, is dat de Kamer wil dat er 100 miljoen euro gaat naar maaltijden op scholen in kwetsbare wijken. De gedachte is dat dit bedrag wordt toegevoegd aan het project School en omgeving. Dit project heeft als doel om alle kinderen gelijke kansen te bieden (‘rijke schooldag’).

De wens van de Tweede Kamer om geld vrij te maken voor schoolmaaltijden, volgt op het recente bericht over een leerling van openbare basisschool De Catamaran in Rotterdam. Deze 11-jarige jongen zou zijn ‘omgevallen van de honger’ doordat zijn moeder geen geld meer zou hebben gehad om eten te kopen.

Deel dit bericht: