Nu vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven, grijpt het influenzavirus om zich heen: Nederland heeft officieel te maken met een griepepidemie.

Er is sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen en minstens 10% van hen het influenzavirus heeft. ‘Vorige week was al een duidelijke stijging van het aantal keel- en neusmonsters met influenzavirus te zien. Afgelopen week steeg dit aantal snel verder en werd in ruim de helft van de monsters een influenzavirus gevonden’, zo staat op de website van kenniscentrum Nivel, dat samen met het RIVM en het Erasmus MC in Rotterdam de griepsurveillance uitvoert.

Deze drie gezondheidsorganisaties leggen een verband tussen het loslaten van de coronamaatregelen en de snelle verspreiding van het influenzavirus. De coronamaatregelen hadden niet alleen een dempend effect op de verspreiding van het coronavirus, maar ook op de verspreiding van het eveneens besmettelijke griepvirus.

Lees meer…

Deel dit bericht: