Het groene onderwijs wordt vernieuwd en de aansluiting op de arbeidsmarkt wordt verbeterd door het onderwijsaanbod beter af te stemmen op het bedrijfsleven.

Dat staat in de Ontwikkelagenda Onderwijs die staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gisteren heeft ondertekend met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. De partners stellen 6 miljoen euro beschikbaar voor de versterking van het groene onderwijs. Het gaat om de hele kolom van vmbo, mbo, hbo en wo.

Innovaties

Van Dam wil dat het groen onderwijs tijdig inspeelt op de veranderde vraag vanuit de groene sector en de wereldwijde uitdaging om voldoende voedsel te produceren en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Nieuwe technieken moeten in de opleidingen worden geïntegreerd zodat studenten al vertrouwd raken met de innovaties in het bedrijfsleven. Gedacht kan worden aan de toepassing van drones en het gebruik van satellietbeelden in de landbouw. Ook moet het groene onderwijs internationaler worden door meer uitwisselingsprogramma’s en stageplaatsen in het buitenland. De 6 miljoen is bedoeld voor de opstartfase. In totaal is 40 miljoen euro nodig om de doelstellingen te halen. Dat geld moeten de partijen nog zoeken, zo staat in een persbericht van de rijksoverheid.

Eerder deze week presenteerde staatssecretaris Van Dam samen met minister Jet Bussemaker van OCW een onderzoek naar groen onderwijs, getiteld Groen onderwijs in beweging.

Deel dit bericht: