Meer vmbo-leerlingen zullen de komende jaren een technisch profiel kiezen, dankzij regionale samenwerking met subsidie via het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Dat schrijft onderwijsminister Slob aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het eerste STO-monitoringsrapport.

De regeling Sterk Techniekonderwijs is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het technisch vmbo. Hiervoor is 100 miljoen euro per jaar beschikbaar in de periode van 2018 tot 2023. Aanleiding daarvoor zijn de steeds verder teruglopende leerlingenaantallen in de technische vmbo-profielen, terwijl het bedrijfsleven een schreeuwend tekort heeft aan technisch personeel. In het zojuist verschenen rapport over de eerste fase van STO staat wat er met het subsidiegeld aan wordt gedaan. In eerste instantie wordt ingezet op samenwerking tussen vmbo-scholen, technisch bedrijfsleven en partners in het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dat gebeurt inmiddels in 77 regio’s en volgens de minister zijn er duidelijk eerste stappen gezet. Het aantal vmbo-vestigingen dat technische profielen verzorgt, is de laatste twee jaar stabiel en alle vmbo-leerlingen kunnen binnen een straal van 10 kilometer een school vinden die een technisch profiel aanbiedt. Ook bieden de scholen nu innovatieve en uitdagende keuzevakken, zoals Circulair en duurzaam bouwen, Elektrische voertuigen en Dronetechniek. Na de jaren van voorbereiding verwacht de minister de komende jaren meer instroom in de technische profielen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan versterking van lerarenopleidingen om het lerarentekort in de techniek te verminderen.

Corona belemmering voor techniekonderwijs

De coronacrisis was een belemmering voor de uitvoering van het STO-programma omdat stages, werkbezoeken en gastlessen niet door konden gaan. In sommige regio’s zijn ook samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven weggevallen, wat een probleem is voor de cofinanciering. Daarom heeft de minister besloten dat de periode waarin de subsidiegelden voor de samenwerking moeten worden besteed, met zeven maanden wordt verlengd tot 1 augustus 2024. Het eindverslag hoeft dan pas op 1 december 2024 te worden ingediend in plaats van 1 juli 2024.

Volgens de minister tonen de individuele plannen van de 77 techniekregio’s al vanaf de start in 2020 veel ambitie.  STO draagt ook bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerroutes in de technieksector, waardoor leerlingen kunnen doorstromen van vmbo naar mbo. Het programma is inmiddels landelijk dekkend nu ook de laatste regio, Dronten, een subsidieaanvraag voor samenwerking heeft ingediend.

Het complete rapport over de eerste fase van Sterk Techniekonderwijs

Deel dit bericht: