Het aandeel leerlingen in technische profielen van het vmbo is de afgelopen jaren voorzichtig gegroeid. Dat staat in het rapport Monitor en evaluatieonderzoek Sterk Techniekonderwijs.

Met het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) is vanaf 2018 jaarlijks ongeveer € 100 miljoen geïnvesteerd om het technisch vmbo te versterken. Deze structurele kwaliteitsimpuls gaat na 2024 door. Het doel is om in regionale samenwerking tussen vmbo, basisonderwijs, mbo en bedrijfsleven tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod te komen.

Uit de monitor blijkt dat de samenwerking onder andere heeft geleid tot een voorzichtige groei van het aandeel vmbo’ers dat kiest voor een technisch profiel. Ook de aantallen leerlingen in het beroepsgericht onderwijs in het vmbo als geheel lijken voorzichtig toe te nemen. De onderzoekers veronderstellen dat dit komt door de aansluiting met het basisonderwijs, techniekpromotie en de zichtbare modernisering van het techniekonderwijs.

In het rapport staat echter ook dat de samenwerking van het vmbo met het basisonderwijs, mbo en bedrijfsleven in de regio ’taaie materie’ kan zijn. Nog niet alle regio’s hebben een dekkend netwerk en een infrastructuur voor goede samenwerking. Ook blijkt dat afspraken over de verdeling en gezamenlijke benutting van faciliteiten nog niet overal goed van de grond komen. Vooral in de aansluiting met het mbo is volgens de onderzoekers een doorbraak nodig, maar ook de samenwerking met het basisonderwijs en het bedrijfsleven vergt in een aantal regio’s extra aandacht.

Lees meer…

Deel dit bericht: