De regio-edities van de VO Gids voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders worden goed gewaardeerd. Dat blijkt uit een enquête die de uitgever van deze keuzegids onder groep 8-leerkrachten heeft gehouden.

De ruim 1000 respondenten geven aan dat er in de VO Gids een goede variatie aan onderwerpen is en dat de leesbaarheid van de artikelen voor ouders en leerlingen prima is. Ook is de overgrote meerderheid tevreden over de inhoud van de VO Gids.

Handig middel voor ouders en leerlingen

Een van de deelnemende scholen is het openbare Lingecollege in Tiel. ‘De VO Gids is voor ons een handig middel om ouders en leerlingen groep 8 goed te informeren over onze school’, zegt PR-medewerker Linda van Oostveen-Gijbels van deze school.

Directeur Niek van der Zanden van het samenwerkingsverband RSV PVO in Eindhoven en de regio Kempenland vindt dat de VO Gids ouders en kinderen goed helpt bij de schoolkeuze.

VOS/ABB-korting op presentatie in VO Gids

Scholen voor voortgezet onderwijs die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen korting krijgen op eigen presentatiepagina’s in de VO Gids. U kunt daarover contact opnemen met de VO Gids via info@devogids.nl.

VOS/ABB laat in de VO Gids zien waar het openbaar onderwijs voor staat:

Je bent welkom in het openbaar onderwijs

School!Week

In de meeste regio-editiesvan de VO Gids staat ook een advertentie over de School!Week, de jaarlijkse week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Dit landelijke evenement wordt georganiseerd door VOS/ABB. De School!Week is dit schooljaar van 20 tot en met 24 maart.

De 59 regio-edities van de VO Gids zijn dit schooljaar in een oplage van in totaal 190.000 stuks gratis verspreid onder basisscholen.

Deel dit bericht: