De vier grote steden willen dat er mede in het kader van de coronacrisis een nationaal plan komt om de achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Ze hebben daarover een brief gestuurd naar onderwijsminister Arie Slob.

In de brief van de onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht staat dat de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende sluiting van de scholen de bestaande tegenstellingen op onder meer het gebied van rekenen en taal verscherpen.

De maatregelen die zijn genomen om kansenongelijkheid tegen te gaan, zouden nog onvoldoende helpen. De wethouders noemen in hun brief de laptops die gratis ter beschikking zijn gesteld aan kinderen uit gezinnen met weinig geld, zodat ook zij online onderwijs op afstand kunnen volgen. Ook noemen ze de zomerscholen.

In de brief dringen de wethouder erop aan om de scholen zo snel mogelijk volledig te heropenen, zodat alle leerlingen weer onderwijs op locatie kunnen krijgen.

Gratis voorschool, latere keuze voortgezet onderwijs

In de brief wordt Slob gevraagd om voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen tot 4 jaar gratis te maken. Ook willen ze meer leertijd en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Ze denken aan zomerscholen, kopklassen en hulp op maat.

Ze geven in hun brief ook aan dat de keuze voor type voortgezet onderwijs moet worden uitgesteld. Nu wordt die keuze gemaakt in groep 8 van de basisschool, maar de wethouders willen dat leerlingen die keuze pas hoeven te maken in de brugklas.

Verder vragen ze het Rijk om snelheid te maken met het aanpakken van het lerarentekort. Daar zou meer geld voor moeten komen.

Lees meer…

Deel dit bericht: