Veranker taal en rekenen meer en beter in andere schoolvakken en zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs. Dat staat in het advies Taal en rekenen in het vizier dat de Onderwijsraad op verzoek van de Tweede Kamer heeft opgesteld.

Het gaat volgens de Onderwijsraad nu niet goed met de beheersing van taal en rekenen van Nederlandse jongeren. ‘Terwijl die beheersing essentieel is voor het leren van andere vakken en leergebieden en om goed te kunnen deelnemen aan onderwijs en aan de samenleving’, aldus de raad.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad om taal en rekenen te verankeren in alle andere vakken en leergebieden. Dit zou een verantwoordelijkheid moet worden van alle leraren. De opleidingen moeten er daarom voor zorgen, vindt de raad, dat afgestudeerde studenten ‘startbekwaam zijn om goed taal- en rekenonderwijs’ te geven. Blijvend professionaliseren moet de de norm zijn.

In het advies van de Onderwijsraad staat ook dat schoolbesturen leraren in staat moeten stellen om met elkaar en met experts te werken aan het vormgeven van goed taal- en rekenonderwijs. Daarnaast stelt goed taal- en rekenonderwijs hoge eisen aan lesmaterialen en hoe deze in de klas worden gebruikt, benadrukt de raad.

Lees meer…

Deel dit bericht: