Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 en vier lokale partijgenoten ageren in een opiniestuk in het AD tegen de oprichting van scholen die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet. De oprichting van zogenoemde Forum- of Renaissancescholen staat in het licht van de omstreden Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen. Deze wet is er mede door toedoen van D66 gekomen, terwijl FvD destijds tegenstemde.

Het is de bedoeling van FvD dat in september de eerste Forum- of Renaissanceschool haar deuren opent in Almere. FvD heeft plannen om ook in Den Haag, Apeldoorn, Tilburg en Hoogeveen scholen te stichten. Vooralsnog zullen het privéscholen zijn, die niet door het Rijk worden bekostigd. De inzet van FvD is dat het op den duur wel scholen met rijksbekostiging worden.

Initiatiefnemer en Noord-Hollands Statenlid Ralf Dekker vertelde eerder aan de Telegraaf dat er vooral taal- en rekenonderwijs zal worden gegeven. ‘Dat zal vaak gebaseerd zijn op oude methodes: de oude staartdeling bijvoorbeeld, maar ook het schrijven met de hand. En met veel minder digitale hulpmiddelen die de concentratie verstoren. Bij ons zullen iPhones niet welkom zijn.’

Dekker zei ook dat de Forumscholen leerlingen zelf willen laten nadenken, ‘in plaats van ze op te zadelen met zware morele frames over genderfluïditeit, klimaatrisico’s en slavernijschuld’.

Homofoob en racistisch

Paul van Meenen en gemeenteraadsleden van D66 uit Almere, Den Haag, Tilburg en Apeldoorn stellen in het AD dat het gedachtegoed van FvD indruist ’tegen onze democratische rechtsstaat’. Daarbij verwijzen ze onder andere naar uitspraken FvD’er Pepijn van Houwelingen, die tegen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zei dat er in de toekomst ’tribunalen’ zullen komen om onder anderen hem te berechten voor het beleid van diens partij.

De D66’ers die in het AD tegen de Forumscholen ageren, betwijfelen mede in het kader hiervan of scholen die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van FvD inclusieve en veilige scholen kunnen worden ‘waar je met elkaar leert omgaan, in gesprek gaat en jezelf kan worden en zijn’. Daarbij verwijzen ze ook naar volgens hen ‘homofobe en racistische uitspraken’ van Thierry Baudet.

Meer ruimte voor nieuwe scholen

Het plan voor Forum- of Renaissancescholen volgt op de inwerkingtreding vorig jaar van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Deze wet maakt het in principe voor iedereen mogelijk om scholen op te richten. FvD was tegen de invoering van deze wet, die door voormalig onderwijsminister Arie Slob is verkocht als ‘meer vrijheid van onderwijs’, maar nu de wet er is, wil Forum deze wel gebruiken.

D66 stemde in de Tweede Kamer en Eerste Kamer voor de invoering van deze wet. Wel diende de partij van Van Meenen samen met de VVD een motie in om ongewenste praktijken en effecten rond de oprichting van nieuwe scholen te onderzoeken en aan te pakken. Die motie werd aangenomen.

Meer segregatie: hokjesscholen

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB heeft altijd gezegd dat de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen er niet moest komen, omdat die volgens hem tot meer segregatie in het onderwijs zou leiden. In dat kader hanteerde hij altijd het begrip ‘hokjesscholen’.

De vrees voor meer segregatie en steeds meer ‘hokjesscholen’ bestond ook bij onder andere D66, maar nadat Arie Slob had gezegd dat die vrees niet nodig was, zorgde mede D66 ervoor dat er in het parlement een ruime meerderheid voor invoering van deze wet kwam.

Deel dit bericht: