‘Bestaande kwaliteitsverschillen tussen scholen lijken door online afstandsonderwijs te worden uitvergroot. De kwaliteit van de lessen varieert sterk, omdat de kwaliteit, competenties en talenten van de leraren ook nu heel bepalend zijn.’ Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek naar afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna iedereen in het onderwijs tijdens de corona-lockdowns zelf het digitale wiel probeerde uit te vinden om het hoofd boven water te houden. ‘De mogelijkheden om samen tot oplossingen te komen zag men vaak niet’, aldus de inspectie. Die meldt ook dat bestuurders en schoolleiders weinig zicht hebben op de kwaliteit van afstandslessen.

Extra kansen

Online afstandsonderwijs zal een rol blijven spelen, verwacht de inspectie. ‘Hoewel het in het belang van leerlingen is dat onderwijs zo veel mogelijk fysiek plaatsvindt, verdienen deze innovaties een blijvende plaats in het onderwijsaanbod.’ Afstandsonderwijs biedt volgens de inspectie extra kansen. ‘Dit geldt voor leerlingen die liever onderwijs volgen in de thuisomgeving, leerlingen die op deze manier extra aanbod kunnen krijgen en leerlingen die thuis extra uitgedaagd worden.’

Lees meer…

Deel dit bericht: