Het ministerie van OCW gaat de komende weken in gesprek met onder andere de PO-Raad en VO-raad over de inzet van afstandsonderwijs voor leerlingen die nu zonder onderwijs thuiszitten. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij wijzen erop dat in de coronacrisis veel werk is verzet om alle kinderen online afstandsonderwijs te geven. Dat heeft volgens hen laten zien dat afstandsonderwijs specifiek voor thuiszitters interessant kan zijn. Zij benadrukken in hun brief dat nu het moment is ‘om hiermee versneld aan de slag te gaan’.

Daarom gaat OCW hierover in gesprek met de PO-Raad en VO-raad en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de Inspectie van het Onderwijs, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en organisaties van ouders. ‘We zien namelijk mogelijkheden voor het benutten van afstandsonderwijs als tijdelijk instrument om thuiszitters weer op de weg terug naar school te helpen’, aldus Van Engelshoven en Slob.

Na de zomer verwachten ze meer duidelijkheid te kunnen geven over wat er op dit gebied mogelijk is.

Lees meer…

Deel dit bericht: