De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt de kwaliteit van en het toezicht op digitaal afstandsonderwijs. Dit is volgens de inspectie nodig om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

De inspectie wijst erop dat scholen door het coronavirus regelmatig moeite moeten doen om de bezetting rond te krijgen en van tijd tot tijd moeten overgaan tot digitaal onderwijs op afstand. Daarom wil de inspectie weten hoe schoolbesturen en scholen met online afstandsonderwijs omgaan. Het doel is om te bepalen wat nodig is om deze vorm van onderwijs te verbeteren.

Er wordt in december op 60 tot 70 scholen en opleidingen gekeken hoe het afstandsonderwijs plaatsvindt. De inspectie zal in eerste instantie geen oordelen geven. Het onderzoek vindt niet op locatie plaats, maar op afstand (digitaal). Er wordt net als bij andere onderzoeken gebruikgemaakt van gespreksleidraden en het waarderingskader. Daarnaast is er een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van lessen of lespakketten in kaart te brengen. Ook zal de inspectie gesprekken voeren met schoolbestuurders.

Lees meer…

Deel dit bericht: