De Handreiking Asbest helpt scholen en gemeenten om op een goede manier om te gaan met hun verantwoordelijkheden op het gebied van asbest.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde leer- en werkomgeving. Daar hoort bij dat schoolgebouw(en) van vóór 1994 op de eventuele aanwezigheid van het kankerverwekkende asbest moeten worden gecontroleerd. Indien nodig moeten maatregelen worden getroffen in de vorm van een asbestsanering of -beheersplan.

De Handreiking Asbest is samengesteld door de Stichting Ruimte OK, in opdracht van de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deel dit bericht: