Het geluid in gymzalen is vaak te hard en daardoor kunnen gymleraren gehoorschade oplopen. Dat meldt de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV.

Uit onderzoek van Fontys Hogescholen blijkt dat in veel gymzalen het geluid tijdens de gymlessen boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 dB uitkomt. ‘Wij zijn hier enorm van geschrokken en ik vind het ook ernstig dat gymleraren die zulk belangrijk werk leveren nu eigenlijk geen veilige werkomgeving hebben’, vertelt onderzoeker Saskia Tuinder tegen Pointer.

Volgens de Arbowet lopen werknemers bij langdurige blootstelling aan geluid vanaf 80 dB risico op schade aan hun gehoor. Daarom moeten werkgevers voorlichting geven over de gevaren van werken in hard geluid en moeten zij gehoorbescherming aanbieden. Vanaf een dagelijkse blootstelling aan 85 dB moet die gehoorbescherming verplicht worden gedragen en moet de werkgever gaan kijken of het geluid beperkt kan worden.

Het ministerie van OCW laat in een reactie weten het ‘zeer onwenselijk’ te vinden als leraren door hun werk gehoorschade oplopen. ‘Het is een verantwoordelijkheid van de werkgever om voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen. Daar waar de gemeente de gymzalen beheert, kunnen schoolbesturen hierover afspraken maken met de gemeente’, aldus OCW.

Lees meer…

In 2014 publiceerde VOS/ABB een artikel over hard geluid in gymzalen en het gebruik van gehoorbeschermers.

Lees het artikel Decibellen vliegen leraren om de oren

Deel dit bericht: