Ondanks verschillen in wetgeving voor onderwijs en opvang is het mogelijk om de medezeggenschap binnen een integraal kindcentrum (IKC) te integreren. Er is nu een brochure verschenen waarin verschillende modellen worden uitgewerkt.

De brochure, getiteld ‘Handreiking IKC-Raad’ is geschreven door twee beleidsmedewerkers van VOS/ABB, Janine Eshuis en Simone Baalhuis, in samenspraak met het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Zij hebben de mogelijkheden verkend voor de inrichting van medezeggenschap in een IKC in een IKC-raad.

Het is geen kwestie van simpelweg de MR van de school en de oudercommissie van de opvang in elkaar schuiven. Dat kan niet omdat er verschillende wetten gelden. Bovendien moet het personeel van de opvang ook betrokken worden. Maar de modellen in de handreiking zijn zo vormgegeven dat ze aan alle wetgeving voldoen. Er zijn drie verschillende modellen, met een oplopende mate van integratie.

De ‘Handreiking IKC-raad’ is te downloaden. Wilt u liever een gedrukte versie, stuur dan een mail naar margotderuiter@bredeschool.nl onder vermelding van ‘Handreiking IKC-raad’.

Informatie: Janine Eshuis, jeshuis@vosabb.nl.

Deel dit bericht: