Meisjes in groep 8 kregen in het schooljaar 2020-2021 gemiddeld een lager schooladvies dan in de jaren vóór de coronapandemie. Bij jongens lagen de schooladviezen gemiddeld weer iets hoger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS signaleert dat het verschil in de schooladviezen tussen jongens en meisjes de afgelopen twee schooljaren is toegenomen. ‘Meisjes haalden in coronajaar 2019-202, mede als gevolg van het wegvallen van de eindtoets, gemiddeld een lager advies en waren in 2020-2021 nog niet terug op het adviesniveau van vóór corona. Voor jongens was dat wel het geval. Ook zij hadden in 2019-2020 lagere adviezen, maar kregen in het schooljaar 2020-2021 een schooladvies dat iets boven het niveau van vóór de coronapandemie lag’, aldus het statistiekbureau.

Onder jongens is de groep met een havo/vwo- of vwo-advies sneller toegenomen dan onder meisjes. Het aandeel meisjes met een specifiek vwo-advies is gedaald van 20,0% in 2018-2019 tot 19,5% in 2020-2021. Verder meldt het CBS dat meisjes in vergelijking met hun schooladvies vaker een hogere score behalen op de eindtoets dan jongens. Bij meisjes wordt het schooladvies ook vaker naar boven bijgesteld dan bij jongens.

Lees meer…

Deel dit bericht: