De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de handreiking Op zoek naar gedeelde waarden gepubliceerd. VOS/ABB heeft actief meegedacht over deze handreiking over waarden en burgerschapsvorming op scholen.

De handreiking bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk biedt theoretische uitgangspunten voor een visievorming op waarden. Het tweede hoofdstuk bevat een stappenplan voor schoolleiders om een dialoog over waarden te starten, consensus over de waarden van de school te bereiken en zo een schoolspecifieke visie op waarden te vormen.

In de handreiking wordt gerefereerd aan onder andere de School!Gids: een toekomstvisie op ons onderwijsbestel en de publicatie Daarom! Openbaar onderwijs verbindt van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.