Katern 17 over de wet- en regelgeving bij het stichten, opheffen, verplaatsen en fuseren van basisscholen geactualiseerd. 

De herziene publicatie uit de bekende katernenreeks van VOS/ABB gaat onder andere in op het veranderen van de richting (‘van kleur verschieten’) van een school en de vorming van nevenvestigingen. Het richt zich specifiek op het primair onderwijs.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u katern 17 gratis downloaden. Uit kostenoverwegingen is besloten het herziene katern niet in druk uit te brengen.

Deel dit bericht: