In Bestuur en management, Brochures, Code Goed bestuur, Governance, HRM beleid, Nieuws, Publieke verantwoording

Silvia Schouten van VOS/ABB heeft twee handreikingen geschreven voor het benoemen van bestuurders en toezichthouders in het voortgezet onderwijs.

De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van VOS/ABB, de collegabesturenorganisaties Verus, VBS, VGS en ISBO en de sectororganisatie VO-raad.

Er staan informatie en praktische tips in over de gehele benoemingsprocedure: van de voorbereiding van de procedure tot de werving en selectie en de benoeming en evaluatie.

U kunt de handreikingen downloaden:

Handreiking benoemingsprocedure college van bestuur

Handreiking benoemingsprocedure raad van toezicht

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen