LOWAN VO heeft een handreiking voor burgerschap op de ISK gepubliceerd. Deze handreiking bevat een vertaalslag van de conceptkerndoelen voor burgerschap die aansluit bij de context van de internationale schakelklas.

De ISK heeft de opdracht jonge nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar in gemiddeld twee jaar tijd voor te bereiden op vervolgonderwijs in Nederland. Het gaat om kinderen van vluchtelingen, arbeidsmigranten of kennismigranten. Dit betekent dat de ISK vaak een smeltkroes is van verschillende culturen en dat belevingswereld en algemene kennis van leerling tot leerling enorm kan verschillen. De gemene deler is dat alle leerlingen opnieuw beginnen in een land waarvan zij de (ongeschreven) waarden en normen niet kennen.

De voorbereiding op een ISK spitst zich daarom niet alleen toe op het leren van de Nederlandse taal en de cognitieve voorbereiding die nodig is om aan te sluiten bij het Nederlandstalig vervolgonderwijs. In sterke mate heeft de ISK ook een (pedagogische) opdracht om leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij. Daarmee is burgerschapsonderwijs in ISK’s van groot belang.

De handreiking schetst een algemene visie op burgerschap en de conceptkerndoelen die ISK’s kunnen vertalen naar hun eigen visie en context.

Download handreiking

Deel dit bericht: