Krimpende basisscholen die willen samenwerken met andere scholen in hun regio, kunnen de publicatie Samen aan de slag met leerlingendaling: handreiking bij samenwerken in het primair onderwijs downloaden.

Deze handreiking biedt inzicht in de stappen die schoolbesturen doorlopen als zij willen samenwerken. De publicatie behandelt drie thema’s: het op te lossen vraagstuk, het proces om tot samenwerking te komen en de mogelijke samenwerkingsvormen.

Het eerste thema gaat over het benoemen van het vraagstuk waarvoor samenwerking de oplossing is. Daartoe leidt de handreiking u langs een aantal strategische vragen.

Het proces om tot samenwerking te komen, wordt als tweede behandeld. Alle stappen van dit proces komen naar voren in de handreiking: van het zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners tot het vormgeven en implementeren van de samenwerking.

Als laatste komen de mogelijke samenwerkingsvormen aan bod. Bij elke samenwerkingsvorm worden tips en aandachtspunten gegeven.

 

Deel dit bericht: