De Onderwijsraad komt volgend jaar met een advies over hoe schoolbesturen zich kunnen versterken.

In het Werkprogramma 2022 wijst de Onderwijsraad erop dat schoolbesturen niet alleen de verantwoordelijkheid dragen voor goed onderwijs, maar in toenemende mate ook bredere publieke belangen dienen. In dit kader spreekt de raad van de ‘complexe scharnierfunctie’ van onderwijsbesturen.

‘De veranderende rol, omgeving en toenemende complexiteit vragen om een doordenking van die rol en de positie van onderwijsbesturen in het Nederlandse onderwijsbestel, zodat zij in staat zijn hun taken goed te vervullen.’

Lees meer…

Deel dit bericht: