De schoolbestuurder is als een basgitarist in een band: als die stil is, mis je hem. Dat heeft directeur Hans Teegelbeckers gezegd op het Onderwijsontbijt met onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer om  te benadrukken dat goede bestuurders cruciaal zijn voor goed onderwijs.

‘Op de voorgrond staan de onderwijsprofessionals, zoals de leraar en de schoolleider. De bestuurder faciliteert hen om de pedagogische ruimte ten volste te benutten, maar bewaakt wel het muziekstuk, de partituur, het akkoordenschema, het ritme, het timbre. Het muziekstuk is als het kader van waaruit het bestuur werkt en verantwoording aflegt.’

Politiek manifest

Het Onderwijsontbijt was georganiseerd door VOS/ABB en de collega-profielorganisaties Verus, VBS, VGS en ISBO. Doel van de bijeenkomst in Den Haag was niet alleen kennismaken en informeren, maar vooral ook elkaar inspireren.

De kernboodschap van het Onderwijsontbijt kwam uit het gezamenlijke politieke manifest van de profielorganisaties:

Geef ruimte aan scholen om vanuit diversiteit en eigenheid goed onderwijs te geven. Alle inhoudelijke doelen kunnen alleen bereikt worden wanneer de hele keten op waarde wordt geschat. Elke positie – van onderwijsassistent tot bestuurder – is een onmisbare schakel in die keten.

Dit werd uitgewerkt aan de hand van maatschappelijke thema’s: het lerarentekort, kansengelijkheid en de beweging naar inclusiever onderwijs.

Moderator Lisette Wellens interviewt vier gastsprekers uit de onderwijspraktijk:

  • Jos Timmermans, bestuurslid Stichting Aves in de Noordoostpolder;
  • Wouter Groot, directeur-bestuurder Casimirschool in Gouda;
  • Fawzia Nasrullah, bestuurslid PCOU/Willibrord in Utrecht;
  • Annelies Kraaiveld, pabo-opleidingsmanager Driestar educatief.

Vanuit de Tweede Kamer waren de onderwijswoordvoerders Paul van Meenen (D66), Roelof Bisschop (SGP) en René Peters (CDA) aanwezig.

Deel dit bericht: