Namens Nederland is een enquête over de toekomst van ons land na de coronacrisis. Hoe moet het straks verder, bijvoorbeeld met het onderwijs?

Iedereen kan de enquête invullen. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie en aanpak voor Nederland na de coronacrisis. In de enquête is onder meer aandacht voor de toekomst van het onderwijs.

Namens Nederland is een initiatief van NL2025. Het presenteert zich als ‘onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen’. Onder andere de VO-raad heeft zich eraan verbonden.

Lees meer…