Het COC meldt dat bijna 3.000 scholen hebben meegedaan aan Paarse Vrijdag. De NOS benaderde 650 middelbare scholen met de vraag of ze eraan mee zouden doen en 118 reageerden daar positief op. Paarse Vrijdag is de jaarlijkse dag waarop personeel van scholen en leerlingen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met lhbti’ers.

Volgens COC Nederland deden dit keer ruim 1.700 basisscholen en 1.000 middelbare scholen en mbo’s mee aan Paarse Vrijdag. Ook deden naar schatting 200 hbo’s en universiteiten eraan mee. Het COC meldt op basis hiervan dat honderdduizenden scholieren, studenten en docenten paarse kleding droegen en activiteiten organiseerden om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn.

De NOS maakte een rondgang langs scholen en het resultaat daarvan suggereert dat er minder belangstelling was voor Paarse Vrijdag dan het COC meldt. Van de 650 scholen voor voortgezet onderwijs die de NOS benaderde, reageerden er 428 niet en 122 wel. Van de scholen die wel reageerden, gaven 118 aan mee te doen aan Paarse Vrijdag.

Vrijheid

Paarse Vrijdag wordt georganiseerd door het GSA Netwerk van het COC, de landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (lhbti’ers). GSA’s zijn groepen scholieren die vinden dat je de vrijheid hebt te kunnen zijn wie je bent. De afkorting GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance (voorheen Gay Straight Alliance).

Deel dit bericht: