Inmiddels zijn honderden subsidieaanvragen ingediend ter waarde van ongeveer twee derde van het budget dat beschikbaar is voor verbetering van de ventilatie in schoolgebouwen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

Gemeenten kunnen tot en met 30 juni subsidie aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen. De subsidieregeling SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) is vooral bedoeld voor bouw- en installatiekosten. Per aanvraag kan als voorschot maximaal 30% van de totale kosten worden toegekend tot maximaal 1 miljoen euro. Voor de verdeling van de resterende 70% kunnen gemeenten en schoolbesturen afspraken met elkaar maken.

Voor het primair en voortgezet onderwijs is in totaal bijna 99 miljoen euro subsidie beschikbaar. De subsidieregeling is in het leven geroepen in het licht van de coronacrisis. De gedachte is dat met goede ventilatie in schoolgebouwen het risico op besmetting met het coronavirus kan worden beperkt.

Scholen gaan nu aan de slag

Slob meldt in antwoord op Kamervragen van Eppo Bruins van de ChristenUnie dat op 21 januari door ruim 100 verschillende gemeenten 380 aanvragen waren ingediend ter hoogte van een totaalbedrag van 60 miljoen miljoen. ‘Scholen gaan dus nu aan de slag met noodzakelijke aanpassingen aan hun schoolgebouw(en)’, aldus de minister.

Hij wijst erop dat niet alle benodigde maatregelen ‘groots en meeslepend’ zijn. ‘In een aantal gevallen kan ook met relatief kleine ingrepen de benodigde verbetering in de ventilatie worden aangebracht, getuige ook de variatie in aangevraagde subsidie tot nu toe. Dat varieert van enkele honderden euro’s tot 1 miljoen euro.’

Lees meer…

Deel dit bericht: