Het onderwijs is verhoudingsgewijs de sector met de meeste mensen die lid zijn van een vakbond. De aansluitingsgraad in het onderwijs bedraagt 31%, terwijl het gemiddelde over alle sectoren 18% is. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

Ook in het openbaar bestuur en in de sector ‘vervoer en opslag’ is de aansluitingsgraad relatief hoog, met 30,4% respectievelijk 29,8%. ‘Informatie en communicatie’ is met een aansluitingsgraad van 6,2% de sector met het kleinste aandeel vakbondsleden.

45-plussers en AOW’ers

Uit de NEA blijkt dat 53% van de vakbondsleden ouder is dan 45 jaar en dat 21,5% de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Er zijn nauwelijks werknemers jonger dan 25 jaar die vakbondslid  zijn: 2,4%.

De meeste mensen (54%) die geen lid zijn van een vakbond, noemen als belangrijkste reden daarvoor dat ze daar nooit over hebben nagedacht. Verder was 12% van de niet-vakbondsleden van mening dat vakbonden geen invloed hebben op hun arbeidsvoorwaarden, vond 7% het lidmaatschap te duur en was eveneens 7% van mening dat vakbonden niet goed opkomen voor hun belangen.

Forse ledendaling

In 2021 waren er 98.000 vakbondsleden minder dan in 2019, een daling van 6%. Het aantal vakbondsleden loopt terug sinds 2011. Vanaf de start van de meting in 1901 was slechts vier keer eerder sprake van een sterkere daling, melden het CBS en TNO.

Lees meer…

Deel dit bericht: