De vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat onderwijsminister Arie Slob ‘met een transparant, consequent en strenger voorschrijvend beleid’ moet komen ‘waar alle Nederlandse scholen zich aan dienen te houden’.

De vakbond baseert deze oproep op een peiling onder zijn leden naar aanleiding van het toenemende aantal coronabesmettingen op scholen. Van de circa 2200 LIA-leden deed 15% mee aan die peiling. Dat komt neer op ongeveer 330 leraren (van de in totaal circa 250.000 leraren die Nederland telt).

Van die zeer beperkte groep geeft 55% aan het niet veilig te vinden om door te gaan met het huidige klassikale onderwijs aan volle klassen. Driekwart van de circa 330 leraren die aan de peiling meededen, vindt dat de regering met meer aanvullend beleid en verscherpte richtlijnen moet komen voor scholen. De helft van deze groep vindt het gebruik van mondkapjes in school niet voldoende.

Lees meer…

Deel dit bericht: