Al het onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs krijgt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 een loonsverhoging van 10%. Dat staat in de cao-onderhandelaarsakkoorden voor het primair en voortgezet onderwijs.

Voor de zomervakantie dreigden de vakbonden met een landelijke onderwijsstaking op 5 oktober als er niet een forse loonsverhoging zou komen. De bonden eisten 12%, maar het kabinet stelde 5% voor. In het onderhandelaarsakkoord staat nu dat er een loonsverhoging van 10% komt.

In de onderhandelaarsakkoorden staat ook dat er een een eenmalige uitkering is afgesproken. Deze uitkering naar rato van de betrekkingsomvang is pensioengevend. De hoogte hangt af van de salarisschaal:

  • € 1.000 bruto voor medewerkers in schalen 1 t/m 5
  • € 600 bruto voor medewerkers in schalen 6 t/m 8
  • € 350 voor medewerkers vanaf schaal 9

Verder staat in de akkoorden onder andere dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat van 12 naar 17 cent per kilometer.

Onderhandelaar Jelmer Evers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het resultaat ‘hartstikke goed’. De AOb zal het akkoord met positief advies voorleggen aan de achterban.

Download de onderhandelaarsakkoorden:

Deel dit bericht: