Het aantal leerlingen dat zonder onderwijs thuiszit, is veel hoger dan de officiële cijfers aangeven, stelt Oudervereniging Balans. Het zouden er niet 4000 zijn, maar ruim 15.000.

Uit het onderzoek Thuiszitters Tellen blijkt volgens Oudervereniging Balans dat ook het aantal van ruim 15.000 thuiszitters waarschijnlijk ver onder het werkelijke aantal ligt.

Dat komt volgens voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, die door Oudervereniging Balans is geïnterviewd, onder meer doordat steeds meer leerlingen vrijstelling van de leerplicht krijgen op basis van artikel 5 onder A van de Leerplichtwet. Dullaert ziet dat dit wetsartikel steeds meer als ‘vluchtroute’ wordt gebruikt ‘om een leerbaar kind niet te hoeven plaatsen’. Hij stelt dat er scholen zijn ‘die de zorgplicht niet zo nauw nemen’.

Dullaert vindt dat de Inspectie van het Onderwijs grondig moet onderzoeken of het onderwijs voldoende zijn best doet ‘voor een leerling onder specifieke omstandigheden’. Met een ‘stevig handhavingsbeleid’ is volgens de voormalig kinderombudsman veel te winnen.

Lees meer…

Deel dit bericht: