Het is zorgwekkend dat het aantal vrijstellingen artikel 5 onder a van de Leerplichtwet (Lpw) al jaren oploopt. Dat zegt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op Kamervragen van Mariëlle Paul (VVD) over het aantal thuiszitters in het primair en voortgezet onderwijs.

Paul wilde van de minister weten hoe het komt dat het aantal vrijstellingen artikel 5 onder a van de Lpw toeneemt. Wiersma antwoordt dat hij er op basis van de cijfers die het ministerie van OCW via de gemeenten ontvangt geen verklaring voor heeft. ‘Daarom ga ik deze toename van vrijstellingen meenemen in een breder onderzoek dat de ministeries van VWS en OCW laten uitvoeren naar de vraag en het aanbod voor kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften in jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang en de keteneffecten hiervan’, aldus de minister. Hij verwacht begin 2023 op basis van dit onderzoek met meer informatie te kunnen komen.

Wetsvoorstel

De minister meldt in zijn antwoorden ook dat als onderdeel van een wetsvoorstel om verzuim terug te dringen de procedure van een vrijstelling op een aantal punten wordt aangescherpt. ‘Dit moet ervoor zorgen dat een zo volledig mogelijke afweging gemaakt wordt van de noodzaak tot een vrijstelling en of deze wel in het belang is van het kind.’ Zo moet een onderwijskundige bij de procedure worden betrokken en krijgt het samenwerkingsverband voor passend onderwijs een rol. Bovendien moet de duur van de vrijstelling aansluiten bij de geconstateerde problematiek van het betreffende kind.

Dit wetsvoorstel was tot voor kort in internetconsultatie en wordt naar verwachting voor de zomer van 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer…

Deel dit bericht: