Als de scholen nog langer dichtblijven, moet er in de zomer opvang en onderwijs komen voor leerlingen die in een onveilige thuissituatie zitten. Dat adviseert de Onderwijsraad.

Het feit dat er kinderen en jongeren in een instabiele of onveilige thuissituatie zitten nu de scholen vanwege de coronacrisis dicht zijn,  vormt volgens de Onderwijsraad ‘het meest acute en prangende probleem’. Daarom moet er, zo staat in een advies van de raad aan de minister, snel duidelijkheid komen over de ruimte voor scholen om hen op te vangen. De raad wil dat ze onder dezelfde uitzondering komen te vallen als kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

In het advies spreekt de Onderwijsraad ook de gemeenten en schoolbesturen aan. Die moeten ervoor zorgen dat zij elk kind in beeld krijgen, bereiken en zo nodig veilige opvang bieden. Als zij daar niet genoeg hun best voor doen, moet de minister hen daar stevig op aanspreken, aldus de raad.

‘Anders omgaan met zomervakantie’

De gemeenten en schoolbesturen moeten de inzet voor deze groep leerlingen versterken als blijkt dat de scholen ook na de meivakantie dichtblijven. In dat geval zou er in de zomer voor hen onderwijs moeten zijn in de vorm van zomerscholen met een rijk en breed aanbod. De rijksoverheid moet met extra geld komen, vindt de Onderwijsraad, om mensen van buiten het onderwijs en de kinderopvang aan te trekken om leraren en pedagogisch medewerkers te ondersteunen.

De Onderwijsraad adviseert de minister om te overwegen ‘anders om te gaan met de zomervakantie’. Daarbij moet worden gekeken naar voor- en nadelen vanuit zowel het perspectief van leerlingen en ouders als van mensen die in het onderwijs werken. ‘Mogelijke opties zijn de vakantie inkorten of (deels) naar voren halen. Een andere optie is om de verplichte vakantieperiode te versoepelen zodat onderwijsactiviteiten voor bepaalde groepen leerlingen in de zomer mogelijk worden’,  zo staat in het advies.

Verlengde schooltijd

In het scenario dat leerlingen in mei weer naar school gaan, hebben scholen volgens de Onderwijsraad tot de zomervakantie gelegenheid een rijk extra aanbod te bieden om achterstanden weg te werken. De raad adviseert dat er vooral ook aandacht moet zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van leerlingen. Afhankelijk van het moment waarop de scholen weer opengaan, zullen de scholen het aanbod in het nieuwe schooljaar moeten voortzetten. De raad denkt in dit kader aan ‘8-tot-4- en 9-tot-5-concepten, met verlengde schooltijd’.

Lees meer…

Deel dit bericht: