Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat benadrukt  de Onderwijsraad, die hierover een advies heeft uitgebracht. Dit advies sluit aan op de doelstelling van het initiatief Naar inclusiever onderwijs van onder andere VOS/ABB.

Met inclusiever onderwijs wordt bedoeld dat het reguliere onderwijs zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn voor leerlingen met een beperking. Het gaat daarbij om een combinatie van drie elementen: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen, hun school is dicht bij huis en leerlingen volgen onderwijs samen met leerlingen zonder beperking.

De Onderwijsraad dringt erop aan inclusiever onderwijs te waarborgen. Dat kan volgens de raad door regulier en speciaal onderwijs dichter bij elkaar te brengen en de bekostiging aan te passen. ‘Inclusiever onderwijs is een opdracht voor álle scholen’, benadrukt de Onderwijsraad. ‘Voor scholen (…) betekent het dat zij in elk geval lichte ondersteuning en toerusting bieden en toewerken naar zwaardere ondersteuning en toerusting.’

De raad adviseert om met een landelijke norm voor lichte ondersteuning en toerusting te komen. Daarnaast wil de Onderwijsraad dat er voor het onderwijs een bredere zorgplicht komt.

Download advies Steeds inclusiever

Deel dit bericht: