Inclusiever onderwijs kan een succes worden als de doelgroep en de doelen duidelijk worden afgebakend. Dat benadrukt senior raadsadviseur Hein Broekkamp van de Onderwijsraad in een artikel in magazine SLO Context VO. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het advies Steeds inclusiever.

Broekkamp noemt in het artikel ook andere voorwaarden. Zo moet worden gewaarborgd dat leerlingen in het reguliere onderwijs goede ondersteuning krijgen en dat er een inclusieve cultuur is op school. ‘Dat borg je met een landelijke norm, en daar moet je ook toezicht op houden’, aldus de raadsadviseur.

Verder moeten ook de schoolgebouwen en de scholing van leraren op orde zijn. ‘Dan ga je langzamerhand mengvormen van regulier en speciaal opzetten. Zo kom je steeds dichter bij inclusiever onderwijs.’

Lees meer…

Deel dit bericht: