Het ministerie van OCW heeft de nieuwe Informatietool Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd. Deze tool toont de precieze NPO-bedragen per school.

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NPO aanvullende bekostiging. De extra bedragen variëren per school, omdat ze afhankelijk zijn van de leerlingpopulatie. In de rekentool is het totaalbedrag per school gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021.

Let op: de definitieve aanvullende bekostiging in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, kan afwijken van het totaalbedrag dat met de rekentool kan worden bepaald.

Download Informatietool Nationaal Programma Onderwijs (versie 22 april 2022)

Deel dit bericht: