Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uit te voeren. Slechts een klein deel van de schoolleiders (7% in het primair onderwijs, 2% in het voortgezet onderwijs en 10% in het (voortgezet) speciaal onderwijs) zegt dat de uitvoering niet goed van de grond komt. Personeelstekort wordt door deze schoolleiders als belangrijkste knelpunt genoemd. Dit meldt onderwijsminister Dennis Wiersma op basis van de tweede voortgangsrapportage NPO.

‘Ongeveer de helft van de schoolleiders zegt dat het (zeer) veel moeite heeft gekost personeel te vinden voor de uitvoering van de interventies. Dat geldt nog vaker voor scholen met een relatief hoge achterstandsscore en scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Van de schoolleiders op deze scholen antwoordt ruim 60% dat het moeilijk was om personeel te vinden’, aldus Wiersma.

Het is volgens hem een positief signaal dat de meest recente arbeidsmarktcijfers ‘een versterkte positieve trend’ laten zien. Met name in het primair onderwijs is volgens hem sprake van een grote toename van het onderwijspersoneel en uitbreiding van contracten. ‘Het gaat in totaal om zo’n 4.500 extra voltijds betrekkingen, merendeels onderwijs ondersteunend personeel’, zo meldt de minister.

Volgens hem zijn de meeste leraren ‘grotendeels positief’ over hun eigen betrokkenheid bij het NPO. Een zorgpunt dat hij noemt, is dat de medezeggenschapsraad op ongeveer één op de acht scholen nog steeds niet wordt betrokken bij de formele instemming rond NPO-interventies. Hij wil daar actie op ondernemen.

Lees meer…

Deel dit bericht: