Online afstandsonderwijs tijdens de coronalockdown van de scholen brengt risico’s met zich, maar ook kansen. Dat benadrukt hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht, die tevens strategisch inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs is.

De inspectie heeft samen met de Universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn. Hieruit is een handreiking Effectief afstandsonderwijs ontstaan. De Wolf was betrokken bij de totstandkoming van deze publicatie. In een interview dat de inspectie met haar had, zegt zij dat afstandsonderwijs risico’s met zich meebrengt, maar ook kansen om het onderwijs als geheel te verbeteren.

Instructievideo’s

De Wolf noemt onder andere het maken van instructievideo’s. ‘Het voordeel daarvan is dat leerlingen die op hun gemak terug kunnen kijken, zelfs meerdere keren als ze het niet meteen begrepen hebben. Leerlingen kunnen die instructies ook buiten de les om bekijken. Zo blijft er tijdens de les meer tijd over om andere effectieve elementen in te zetten.’

De inspectie ziet volgens haar effectieve lessen die online op afstand worden gegeven waar leerlingen ontzettend bij betrokken zijn. De kansen van digitaal lesgeven worden daarbij benut. Maar er zijn ook ‘lessen en scholen waar het veel minder goed gaat’.

De Wolf adviseert om de handreiking Effectief afstandsonderwijs te raadplegen om zo goed mogelijk online onderwijs te geven.

Lees meer…

In het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staat een artikel over ervaringen met online afstandsonderwijs tijdens de eerste lockdown:

Positieve ervaringen met onderwijs op afstand

 

Deel dit bericht: