De Inspectie van het Onderwijs signaleert dat het onderwijs in Nederland meer starheid lijkt te vertonen. Dat meldt de inspectie in de Staat van het Onderwijs – Onderwijsverslag 2013/2014.

‘Terwijl de efficiëntie toeneemt, lijkt het onderwijssysteem minder flexibel te worden voor leerlingen en studenten’, meldt de inspectie. Daarbij wordt in het onderwijsverslag verwezen naar verschillende vormen van selectie.

‘Aan het eind van de basisschool krijgen leerlingen vaker adviezen mee voor een enkele schoolsoort in plaats van een gemengd advies voor meerdere schoolsoorten. Ook komen leerlingen vaker terecht in homogene brugklassen. Overstappen wordt lastiger, ook omdat scholen vaker categoraal georganiseerd zijn.’

De inspectie ziet dat meer vmbo-leerlingen hogere leerwegen volgen. ‘Daarentegen leiden gerichtere plaatsing en minder stapelen ertoe, dat er relatief minder vwo-diploma’s behaald worden en de instroom in het hoger onderwijs afneemt. Dit roept de vraag op of leerlingen en studenten met meer capaciteiten nog voldoende kansen krijgen.’

Lees meer en bekijk het onderstaande filmpje van de inspectie: