De Inspectie van het Onderwijs gaat ervan uit na de zomervakantie door te gaan met toezicht volgens de huidige werkwijze die is gebaseerd op de coronamaatregelen van de overheid.

‘In ons toezicht blijven we waar mogelijk nog gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Maar we zullen vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen. Onze inspecteurs kunnen daarbij gebruik maken van zelftesten’, zo meldt de inspectie. ‘Onderzoek op locatie gebeurt na overleg met het bestuur of de school en met inachtneming van de RIVM-adviezen.’

De inspectie zegt nog geen definitief uitsluitsel te kunnen geven over de werkwijze in het nieuwe schooljaar, maar meldt al wel ervan uit te gaan dat de huidige werkwijze, die is gebaseerd op de coronamaatregelen, ook na de zomer wordt gehanteerd.